Сигурност при плащанията

СИГУРНОСТ ПРИ ПЛАЩАНЕ С ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ КАРТИ

Покупката на стоки от онлaйн магазин Биочойс не крие никакви рискове, независимо от начина на разплащане. Важно е да знаете, че реалното прехвърляне на пари от картата на клиента към банковата сметка на магазина се реализира от електронната система на банката. Цялата информация за номера на кредитната карта не постъпва в магазина, а се въвежда в системата на банката. Тази информация остава скрита за собствениците и операторите на онлайн магазина, което гарантира сигурността на вашите данни. Така не се създават никакви предпоставки за злоупотреби.